💥 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 1) NĂM 2023

/-heart Xem chi tiết thông báo tại đây: https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023/

📌Thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí trên hệ thống: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ (thời gian thực hiện từ 3/7 - 6/7/2023)

📌Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chưa có tài khoản ĐKXT trên hệ thống đăng ký cấp tài khoản tại Sở Giáo dục và Đào tạo (từ ngày 15/6 - 20/7/2023)

📌Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định trên trang https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ (Thời gian thực hiện từ ngày 10/7 đến 30/7/2023)

📌Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến: Từ ngày 31/7 - 17 giờ ngày 6/8/2023

📌Trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trên trang: tuyensinh.tvu.edu.vn (Trước 17 giờ ngày 22/8/2023)

📌Xác nhận nhập học đợt 1: Thí sinh thực hiện trực tuyến trên Hệ thống https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ (6/9/2023)

📌Làm thủ tục nhập học theo thông báo trúng tuyển của Trường Đại học Trà Vinh (Trước 17 giờ ngày 6/9/2023)

📌Nhập học chính thức (dự kiến) : 11/9/2023

Xet tuyen dh nam 2023

© Copyright 2023, All Rights Reserved by Slaska